Vad kostar det att anlita en advokat i Malmö?

Något som en del undrar över är vad priset är för att anlita en bra advokat i Malmö. Vi på Advokatfirman Guide i Malmö följer advokatsamfundets riktlinjer i frågor gällande debitering av arvode, som skall vara skäligt. Skäligheten bestäms utifrån ett antal faktorer:

  • Uppdragets art
  • Uppdragets tidsåtgång, storlek och svårighetsgrad
  • Tidspress och uppnått resultat

I majoriteten av fallen tillämpar vi den timtaxa som Regeringen fastställt för innevarande år. Har du frågor gällande vad det kostar att anlita våra advokater i Malmö, eller vill du ha en kostnadsfri inledande rådgivning med någon på advokatbyrån? Tveka inte att skicka oss en intresseanmälan.

Kostnadsfri juridisk rådgivning med advokat i Malmö

Advokatfirman Guide har i alla år erbjudit våra kunder gratis inledande rådgivning. Kontakta oss för en första konsultation på vårt kontor eller rådgivning per telefon. Vi hjälper dig att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp för att täcka en del av dina kostnader för juridiskt biträde.

Misstänkt för brott?

Den som är misstänkt för brott har alltid rätt att själv välja sin försvarsadvokat. I de flesta fallen har den misstänkte rätt till offentlig försvarare vilket innebär att staten allt som oftast står för kostnaderna. 

Advokatfirman Guide är särskilt inriktad på brottmål. Kontakta oss om du är i behov av en brottmålsadvokat.

Utsatt för brott?

Ett målsägandebiträde har till uppgift att tillvarata brottsoffrets, målsägandens, intressen. Under förundersökningen innebär det bl.a. att närvara vid förhör med målsäganden samt ta initiativ till utredningsåtgärder.

Målsägandebiträdet har också en stödjande roll. Inför huvudförhandlingen förbereder målsägandebiträdet sin klient för rättegången och är behjälplig med att framställa målsägandens anspråk på skadestånd.

Samtliga advokater på Advokatfirman Guide i Malmö åtar sig uppdrag som målsägandebiträde. På byrån finns några av Sveriges mest kompetenta målsägandebiträden, med erfarenhet av mål om bl.a. grov våldtäkt mot barn, mord och folkmord. Kontakta oss om du är i behov av ett målsägandebiträde eller om du har frågor i ämnet.

Otroligt bra engagemang av advokaten för inte tala om förmågan att riva upp åklagarens diverse åtalspunkter, vilket s g s alltid leder till en dom man som klient känner sig nöjd med.

Alexander H.

Kunniga och kompetenta advokater och specialiserade på ungdomsbrottsmål. Lyhörda. Rekommenderas helt klart 5. ⭐⭐⭐⭐⭐

Maria A.

Fantastiska, dedikerade, skickliga, sätter klienten i största fokus och är inte enbart kunniga ombud utan bryr sig på ett unikt sätt om människans situation.

David L.